PROFESSIONELLA SKORSTENSRENOVERINGAR

Tätning av skorstenar och installationer av alla typer av kaminer

kamininstallationer

  • Skorstenstätningar med glidgjutning - keramiskt bruk eller med insatsrör/slang.
  • Skorstensrenoveringar ovan tak
  • Inspektion och bedömning samt lokalisering av rökkkanaler
  • Platsbyggda och skräddarsydda murspisar, spiskåpor m.m.
  • Installation av kaminer (både antika och moderna)
  • Installation av vedspis   
  • Rensning av ventilationskanaler
ved skorsten vedtrave

TJÄNSTER

Tjänster

Företaget arbetar med vedeldade produkter såsom platsbyggda murspisar och murning av spiskåpor. Du kan även anlita mig för reparation av dina rökkanaler. Företaget installerar de flesta förekommande eldstäder som finns på marknaden. Du kan också anlita mig för rensning av ventilationskanaler. Jag har goda kontakter inom vedförsäljning. 

Kamin & Ugnsmontage erbjuder skräddarsydda installationer utifrån kundens önskemål och förutsättningar. Jag utför kostnadsfria hembesök inom närområdet, Karlstad.

Alla installationerna besiktigas för komplett säkerhet för mina kunder. Jag har goda kontakter med fackman inom området.

När du anlitar Kamin & Ugnsmontages tjänster har du möjlighet att kunna utnyttja ROT-avdrag. Läs mer om hur det fungerar HÄR

 

Eldningsguide

BEHÖRIGHET

Elda smartare och säkrare. Effektiv eldning handlar inte om hur många vedklampar du kan få in i eldstaden. Genom att elda smartare kan du öka livslängden på både din eldstad och din skorsten, och du sänker vedförbrukningen, om du eldar på rätt sätt.

Torka ved på rätt sätt: Du kan elda med all sorts ved, till exempel löv- frukt- och barrträ. Träslagen har olika densitet – ju högre desto bättre energivärde. Generellt kan man säga att lövträd som björk och bok ger det bästa eldningsresultatet. Oavsett vilken ved du väljer att elda med måste du se till att den är torr. Vid användning av fuktig ved (över 25 %) går mycket av energin åt till att koka bort vattnet. Förbränningen blir sämre och beläggningar av tjära och sot bildas i skorstenen.

SAMARBETSPARTNERS

Din säkerhet

En otät rökkanal kan bli en stor brand- och hälsorisk. Rökgaser kan leta sig ut genom otätheter och sprida sig i bostads och vindsutrymmen.

Glidgjutning eller tätning med slang.

Du kan renovera dina utdömda skorstenar med sk "glidgjutning". Det gör man genom att använda keramiskt bruk för att glidgjuta inuti den gamla rökkanalen. Då tätar man alla hål och ojämnheter. Röken får då lättare att passera genom skorstenen och sotpartiklarna fastnar inte lika lätt på skorstensväggarna. Om det ej går att göra en glidgjutning kan man sätta in ett insatsrör/slang i rökkanalen